Hør hva de har på hjertet!

Her får du høre hva både syngle og par har opplevd på Match. Alle er unike, men brukerhistoriene deres har ett fellestrekk: De har lyst til å møte seriøse personer som er rede for et langvarig forhold.