Terms

Vilkår for bruk

(Vilkår for bruk, revidert 09/02/2022)

Innledning

Disse Vilkårene for bruk inngås mellom Match.com Nordic AB (“vi”, “oss”) og deg.

Vi, så vel som andre forretningsenheter som er kontrollert av eller kontrollerer eller er under felles kontroll med oss (vår “Gruppe”), tilbyr en rekke dating-, matchmaking- og sosial-oppdagelse-plattformer.  Vi tilbyr våre produkter og tjenester, hvorav noen er gratis og noen betales for, via skrivebord, mobil og apper (“Tjenestene”).

Med mindre Tjenestene er reservert for en bestemt kategori brukere som kan være spesifikt påkrevd ved registrering (for eksempel Tjenester som kun er for brukere over 50 år), er de åpne for alle voksne over 18 år, forutsatt at de respekterer kriteriene i kvalifiseringserklæringen nedenfor. Hvis du er under 18 år, er du ikke autorisert til å bruke Tjenestene og må umiddelbart slutte å bruke dem.

 1. Aksept av vilkårene for bruk

Ved å opprette en konto på våre Tjenester godtar du å være bundet av våre (i) Vilkår for bruk, (ii) Sikkerhetsråd og (iii) Fellesskapsretningslinjer, og at du har lest og forstått våre (iv) Personvernregler og (v) Retningslinjer for informasjonskapsler, samt alle ekstra eller spesielle vilkår vi kan informere deg om når du bruker eller kjøper visse Tjenester. Alt dette er innlemmet i disse Vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar å være bundet av våre Vilkår for bruk, må du slutte å bruke Tjenestene våre.

 1. Kvalifisering for Tjenestene

Du kan bare bruke Tjenestene våre under følgende betingelser. Du erklærer og garanterer til enhver tid at:

 • Du er over 18 år og kan inngå en juridisk bindende kontrakt med oss.
 • Du oppfyller vilkårene for registrering angitt på Tjenestene.
 • Du vil overholde disse Vilkårene for bruk, inkludert våre Sikkerhetsråd, Fellesskapsretningslinjer og alle gjeldende lover og forskrifter.
 • Du skal oppgi korrekt, nøyaktig og sann informasjon som ikke er villedende. Spesielt må du være sannferdig og ærlig når du fyller ut profilen din og i din interaksjon med andre brukere og med oss.
 • Du erkjenner og godtar at Tjenestenes formål er å gjøre det mulig for enkeltpersoner å koble seg sammen på en personlig, ikke-kommersiell og ikke-økonomisk basis, med det primære målet å danne forpliktende forhold som et par. Du må overholde og respektere Tjenestenes formål til enhver tid.
 • Du er for øyeblikket ikke registrert i et Seksualforbryterregister.
 • Du har aldri blitt dømt for en ulovlig handling som involverer bedrageri, en seksualforbrytelse, vold (inkludert vold i hjemmet), trakassering, terrorisme eller hatkriminalitet.

Vi forbeholder oss retten til å avslå, suspendere eller avslutte din tilgang eller medlemskap når som helst hvis du ikke oppfyller noen av disse betingelsene.

 1. Registrering

Det er gratis å registrere seg for Tjenestene. Du må ikke opprette flere enn én konto.

Du må oppgi den obligatoriske informasjonen som kreves for å fullføre profilen din på Tjenestene, og holde slik informasjon oppdatert. Du erkjenner og godtar at noe av denne informasjonen vil bli publisert på Tjenestene.

Videre kan profilen din være synlig på noen av våre andre Tjenester under visse omstendigheter og dermed tilgjengelig for andre brukere. Mer informasjon om profilens synlighet og tilhørende innstillinger finner du på Hjelpesiden.

Informasjon som oppgis av brukere på Tjenestene ved registrering og når som helst etterpå, må være korrekt og sann. Konsekvensene som utlevering av denne informasjonen kan ha for en brukers eller andre brukeres liv, er den berørte brukerens ansvar alene. Når du utleverer og formidler informasjon, data, tekst, innhold, videoer og bilder om deg, frasier du deg retten til å fremsette noe krav mot oss, spesielt på grunnlag av mulige brudd på bilde- eller personlighetsrettigheter, ære, omdømme eller rett til privatliv som kan følge av distribusjon eller formidling av slik informasjon.

Mer informasjon om opplysningene vi samler inn fra deg og hvordan vi bruker dem, finner du i våre Personvernregler.

Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen du bruker for å registrere deg for våre Tjenester, og du er alene ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av denne informasjonen. Hvis du tror noen har fått tilgang til kontoen din, ber vi deg kontakte oss med det samme på adressen som er oppført under “Forespørsler og krav” nedenfor.

 1. Atferdsregler

Kvaliteten på interaksjoner som forventes av både oss og andre brukere av Tjenestene, innebærer at alle viser et visst nivå av etikk i uttrykk og atferd, og respekterer brukere og vårt Kundeserviceteam, samt alle gjeldende lover og forskrifter. For å oppfylle denne standarden for kvalitet, individuelt ansvar og etikk gir vi alle brukere muligheten til å rapportere innhold (fotografi, tekst, video osv.), atferd eller kommentarer fra en bruker som fremstår som i strid med våre Vilkår for bruk, Sikkerhetsråd, Fellesskapsretningslinjer, tredjeparters rettigheter og gjeldende lover og forskrifter. Ved å bruke Tjenestene godtar du derfor at opplysningene du oppgir, samt din atferd eller dine kommentarer, kan være underlagt moderering og/eller kontroll fra oss i samsvar med våre modereringsretningspolicy.

Som bruker må du overholde følgende atferdsregler til enhver tid og godta at du ikke vil:

 • bryte våre Fellesskapsretningslinjer, som oppdatert til enhver tid;
 • legge ut noen av dine personlige kontaktdetaljer eller formidle en annen persons personopplysninger (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.) på noen måte (i en profilbeskrivelse, i et bilde osv.);
 • legge ut innhold som bryter eller krenker noens rettigheter, inkludert rettigheter til publisitet, privatliv, opphavsrett, varemerke eller andre immaterielle rettigheter eller kontraktsrettigheter;
 • utgi deg for å være noen annen person eller enhet;
 • be om passord for noe formål eller be om personlig identifiserende informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre brukere;
 • spamme, be om penger fra eller svindle noen bruker;
 • masseutsende meldinger;
 • legge ut innhold som er hatytringer, truende, seksuelt eksplisitt eller pornografisk, som oppfordrer til vold, eller som inneholder nakenhet eller grafisk eller umotivert vold;
 • legge ut innhold som fremmer rasisme, intoleranse, hat eller fysisk skade av noe slag mot en gruppe eller enkeltperson;
 • fornærme, mobbe, forfølge, skremme, overfalle, trakassere, mishandle eller ærekrenke en person;
 • bruke Tjenestene til skadelige eller forbryterske formål;
 • bruke Tjenestene til å skade oss eller Gruppen vår;
 • bruke Tjenestene til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse Vilkårene for bruk;
 • bruke Tjenestene for å fremme eller legge til rette for personlige forhold av transaksjonell karakter og/eller tjenester av seksuell karakter og/eller seksuelle handlinger uten samtykke;
 • bruke noen som helst type, robot, bot, spider, crawler, skraper, program for nettstedsøk/henting, proxy eller annen manuell eller automatisk enhet, metode eller prosess for å få tilgang til, hente, indeksere, datautvinne eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av Tjenestene eller deres innhold;
 • bruke en annen brukers konto, dele en konto med en annen bruker eller holde mer enn én konto;
 • opprette en annen konto hvis vi eller Gruppen vår allerede har avsluttet kontoen din, med mindre du har vår tillatelse.

 

Ditt brudd på noen av disse atferdsreglene utgjør et alvorlig vesentlig brudd på dine kontraktsforpliktelser i henhold til disse Vilkårene for bruk.

 

Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din uten varsel og uten refusjon dersom du har brutt disse forpliktelsene, misbrukt Tjenestene eller opptrådt på en måte som vi anser som upassende eller ulovlig, inkludert ved henvisning til handling eller kommunikasjon som har skjedd på eller utenfor Tjenestene. For å gjøre Gruppens Tjenester tryggere kan utestengte brukeres informasjon deles innenfor Gruppen, slik at vi og enhver av Gruppens plattformer kan iverksette nødvendige handlinger mot usikre brukere, inkludert å avslutte kontoen deres og/eller hindre dem fra å opprette en konto.

En slik kontostengingen vil tre i kraft uten at det berører eventuell oppreisning og renter vi kan kreve fra deg som erstatning for tapene vi har pådratt oss som følge av ethvert brudd på disse Vilkårene for bruk.

 1. Tjenester

5.1 Gratisfunksjoner

Din registrering på Tjenestene gir umiddelbar tilgang til gratisfunksjoner. Disse funksjonene kan variere avhengig av typen Tjenester du har registrert deg for, og kan endres over tid.

Gratis funksjoner og funksjonalitet inkluderer særlig opprettelsen av kontoprofilen din, visse søkefunksjoner, mulighet til å bla gjennom andre brukers profiler og tilgang til enkelte eventer og aktiviteter. Kommunikasjon med andre brukere krever vanligvis et abonnement.

5.2 Betaltjenester

Vi driver en global virksomhet og leverer Tjenester til et mangfoldig brukerfellesskap. Vår prisstruktur kan variere etter land, abonnementslengde, distribusjonskanal, spesialtilbud og kampanjer. Vi tester jevnlig nye funksjoner for å gi brukerne økt funksjonalitet og gratis eller betalte alternativer dersom de velger å bruke dem. Vi kan også fra tid til annen endre eller slutte å tilby visse typer Kjøp.

Gjentakende abonnementer og/eller engangskjøp (“Kjøp”) gir tilgang til ekstra funksjoner og funksjonalitet. Detaljene om slike betaltjenester (“Betaltjenester”) er tilgjengelig for deg på våre Tjenester før du eventuelt gjennomfører et Kjøp.

5.3 Eventer og aktiviteter.

Når eventer eller aktiviteter tilbys, gjelder spesifikke vilkår som er tilgjengelige på sidene som beskriver eventene eller aktivitetene.

5.4 Merker, utmerkelser og lignende

Vi kan fra tid til annen tilby profilmerker, utmerkelser eller lignende elementer som brukere kan få avhengig av om de oppfyller relevante kvalifiseringskriterier.

Vi gir ingen opplysninger eller garantier knyttet til personer som har et merke, en utmerkelse eller lignende elementer, da dette vanligvis mottas basert på informasjon som brukeren selv gir, og som vi ikke kan verifisere.

 • Prosedyre og betingelser for Kjøp

6.1 Generelt

Avhengig av hvor du befinner deg og hvordan du bruker Tjenestene (for eksempel via en datamaskin, en mobilversjon på nett eller en app på iOS- eller Android-systemer), kan Kjøp være tilgjengelige via direkte fakturering (for eksempel via et betalingskort, PayPal osv.), mobiloperatører eller betalingssystemer integrert i appen (som App Store/Google Play). Hvis du velger å foreta et Kjøp, vil du bli bedt om å bekrefte Kjøpet med gjeldende betalingsleverandør, og betalingsmåten din, for eksempel et betalingskort eller din tredjepartskonto, slik som App Stores/Googles Plays Apple Pay/Google Play (din “Betalingsmåte”), vil belastes i henhold til prisene som vises for deg for Kjøpet/Kjøpene du har valgt, og du autoriserer oss og/eller Apple/Google eller en annen tredjepartskonto (etter hva som er aktuelt) til å belaste deg.

Kjøpet ditt bekreftes når den økonomiske transaksjonen din er autorisert og bekreftet overfor bank- eller tredjepartskontoen din (som mobiloperatører eller Apples/Googles App Store/Google Play).

6.2 Automatisk fornyelse av Abonnement; Automatisk kortbetaling

Hvis du kjøper et automatisk gjentakende periodisk abonnement (et “Abonnement”), faktureres du løpende for Abonnementet via Betalingsmåten din til slutten av gjeldende Abonnementsperiode. Etter den første Abonnementsperioden din og igjen etter en eventuell påfølgende Abonnementsperiode vil Abonnementet ditt automatisk fortsette i en ekstra tilsvarende periode, med mindre annet er spesifikt angitt på kjøpstidspunktet. Ved å kjøpe et Abonnement er du kontraktsmessig forpliktet til å fortsette å foreta gjentakende betalinger for hele Abonnementsperioden og enhver pågående fornyelsesperiode frem til du har avsluttet den automatiske fornyelsen av et Abonnement.

Vær oppmerksom på at enkelte Abonnementer er gjenstand for spesialtilbud der prisen reduseres i en bestemt tidsperiode før den fornyes med en standardpris (ikke-redusert pris).

Informasjonen om Betalingsmåten din vil bli lagret og deretter brukt til automatiske fornyelsesbetalinger av Abonnementet ditt.  Du kan oppdatere Betalingsmåten din når som helst. Vi kan også oppdatere Betalingsmåten din i databasen levert av den aktuelle betalingstjenesteleverandøren. Ved å godta våre Vilkår for bruk etter en slik oppdatering autoriserer du oss til å fortsette å motta betalinger for hvert Kjøp (enten det er betalingsavdrag eller en fornyelse) ved å bruke den oppdaterte Betalingsmåten.

Innvendinger mot en betaling som allerede er utført, skal rettes til vårt Kundeserviceteam på adressen som er oppført under “Forespørsler og krav” nedenfor, hvis du ble fakturert direkte av oss. Du kan ubetinget trekke tilbake ditt samtykke til automatiske kortbetalinger når som helst, men vær oppmerksom på at du fortsatt er forpliktet til å betale eventuelle utestående beløp du skylder oss frem til slutten av den daværende Abonnementsperioden, forutsatt at du også har kansellert den automatiske fornyelsen av Abonnementet ditt.

6.3 Angrerett

Abonnementer starter ved bekreftelse av et Kjøp. I henhold til gjeldende lov har du 14 dager fra dagen etter et Kjøp til å utøve din rett til å kansellere det (uten å oppgi grunn). Dette kan du gjøre ved å fylle ut kanselleringsskjemaet som er tilgjengelig her, eller ved å skrive til e-postadressen som er oppført under “Forespørsler og krav” nedenfor. Tilbakebetalingen vil skje innen 14 dager fra datoen vi ble informert om avgjørelsen din om å kansellere, og vil bli behandlet via samme Betalingsmåte som du brukte for det opprinnelige Kjøpet.

Hvis du logger inn på kontoen din og bruker Tjenestene før slutten av kanselleringsperioden, utgjør denne første påloggingen etter Kjøp av et Abonnement en uttrykkelig forespørsel fra deg om å få umiddelbar tilgang til Tjenestene, som du vil bli belastet for.

På Hjelpesiden finner du mer informasjon om omfanget og anvendelse av retten din til kansellering.

Kjøp via Apples/Googles App Store/Google Play

Hvis du har kjøpt en Betaltjeneste via App Store/Google Play som du ønsker å kansellere innen 14 dager etter Kjøpet, håndteres kanselleringer og refusjoner av Apple/Google under deres egne vilkår, som vi ikke har noen kontroll over. For å be om refusjon må du logge inn med Apple/Google-ID-en din og følge Apples/Googles instruksjoner for kansellering og refusjon.

6.4 Ytterligere tredjepartstjenester

Tjenestene kan inneholde annonser og kampanjer som tilbys over tredjepartsplattformer og eksterne ressurser som tredjepartsnettsteder eller mobilapplikasjoner, sosiale nettverk osv. (“Tredjepartsplattformer”). Vi er ikke ansvarlige for slike Tredjepartsplattformers tilgjengelighet (eller manglende tilgjengelighet). Hvis du velger å samhandle med Tredjepartsplattformer som er gjort tilgjengelige gjennom Tjenestene våre, vil deres vilkår regulere forholdet deres til deg. Vi er ikke ansvarlige for Tredjepartsplattformens vilkår eller handlinger.

 • Din oppsigelse av Abonnement – Profilsuspensjon – Kontostenging

 

 • Avslutning av Abonnement (kansellering av automatisk fornyelse)

Den automatiske fornyelsen av et Abonnement kan stoppes fra 24 timer etter Kjøp og til minst 48 timer før Abonnementet skal fornyes. Vi beholder alle beløp som er trukket fra Betalingsmåten din frem til slutten av den da gjeldende Abonnementsperioden.

Å slette applikasjonen vår fra enheten din avslutter ikke Abonnementet ditt. Hvis du ønsker å avslutte den automatiske fornyelsen, må du logge på kontoen din og følge instruksjonene.

Når du har slått av automatisk fornyelse, vil du ha rett til å fortsette å bruke Abonnementet ditt til utløpet av gjeldende gyldighetsperiode. Eventuelle gjenværende betalingsavdrag av Abonnementets totalpris forfaller og skal betales frem til utløpet av gjeldende periode. Du vil da ikke lenger ha tilgang til Abonnementet fra den datoen gjeldende Abonnementsperiode utløper, men du vil fortsatt ha tilgang til gratisfunksjonene.

7.2 Ikke-fornyelse av Abonnementer kjøpt via Apple Store/Google Play

Hvis du foretok et kjøp via Apple/Google, håndteres automatiske fornyelser og oppsigelser av Apple/Google under deres egne vilkår, som er utenfor vår kontroll. For å be om at en Betaltjeneste avsluttes, må du logge inn med Apple/Google-ID-en din og følge Apples/Googles instruksjoner.

7.3 Profilsuspensjon

Hvis du ikke lenger ønsker å motta meldinger eller få profilen din vist til andre brukere, kan du når som helst be om at profilen din suspenderes, via kontoen din på Tjenestene. Denne suspensjonen er midlertidig, avbryter ikke noe Abonnement du måtte ha (inkludert fornyelser), og forlenger ikke varigheten av slikt Abonnement. Du kan reaktivere profilen din når som helst.

7.4 Avslutning av konto og profilstenging

Du kan når som helst avslutte kontoen din på Tjenestene ved å følge instruksjonene som er tilgjengelige under Konto-delen. Hvis du støter på problemer, kan du kontakte vårt Kundeserviceteam som kan gjøre dette for deg. Du vil ikke lenger kunne bruke kontoen din, inkludert eventuelle Kjøp, fra neste virkedag etter en forespørsel om avslutning. Alle Abonnementsavdrag vil imidlertid forfalle og skal betales for den gjenværende tiden av gjeldende periode.

Når du stenger kontoen din, vil du motta en bekreftelse på e-post.

 • Immaterielle rettigheter

8.1 Innhold vi formidler på Tjenestene

Alle Tjenestenes navn, varemerker, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, tekster og generelt alt innhold som vises på Tjenestene, er vår eksklusive eiendom eller er lisensiert eller kontrollert av oss, og kan ikke reproduseres, brukes eller kommuniseres uten vår uttrykkelige tillatelse. Brudd kan bli rettsforfulgt.

Bruksrettighetene gitt til deg er begrenset til din private og personlige bruk som en del av, og så lenge, du har en konto hos oss. All annen bruk av deg er forbudt. På samme måte kan du ikke kopiere, reprodusere eller på annen måte bruke innhold som er produsert av andre brukere, annet enn til strengt personlige og private formål.

Blant annet kan du ikke kopiere, reprodusere, laste ned, kringkaste, overføre, modifisere, kommersielt utnytte og/eller distribuere noen av Tjenestenes innhold, sider eller datakoder på noen som helst måte, og brudd kan bli rettsforfulgt.

8.2 Innhold formidlet av brukere

Ved å ha en konto og bruke Tjenestene, og så lenge du har en konto hos oss, gir du oss en verdensomspennende lisens til å bruke de immaterielle rettighetene som oppstår fra innholdet gitt av deg (informasjon, bilder, beskrivelser, søkekriterier, opptak osv.) i forbindelse med din bruk av Tjenestene, inkludert uten begrensning profilen din og interaksjoner med andre brukere. Denne lisensen inkluderer spesifikt retten vi har til å reprodusere, representere, kringkaste, modifisere, tilpasse (for å overholde den grafiske profileringen for Tjenestene og/eller for å gjøre innhold kompatibelt med tekniske funksjoner eller formatene som støttes av de relevante mediene), oversette, digitalisere, bruke for Tjenestenes formål og/eller underlisensiere innhold fra deg på hele eller deler av Tjenestene, i våre e-poster og varsler til andre brukere, eller annen kommunikasjon relatert til Tjenestene, underlagt gjeldende lov.

 • Garantier, ansvar og skadesløsholdelse

9.1 Våre forpliktelser med hensyn til din bruk av Tjenestene

Vi utelukker uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med hendelser av enhver art som kan finne sted mellom deg og andre brukere under online-interaksjoner eller ved personlige interaksjoner i “det virkelige liv”.

Vi verifiserer ikke den faktiske identiteten til brukere når de registrerer seg på Tjenestene. Videre verken kontrollerer eller modererer vi alt innhold som brukere kan publisere eller laste opp på Tjenestene under deres eget ansvar. Vi modererer imidlertid brukernes bilder og profilbeskrivelser før de formidles på Tjenestene.

Vi er ikke ansvarlige for riktigheten eller nøyaktigheten av informasjonen og innholdet gitt av deg eller andre brukere, og heller ikke for konsekvensene som oppstår av din eller deres bruk av slik informasjon og slikt innhold. På samme måte er vi ikke ansvarlige for noe innhold som formidles av deg eller andre brukere som potensielt kan krenke rettighetene dine eller rettighetene til en eller flere av de andre brukerne eller en annen tredjepart.

9.2 Drift av Tjenestene

Tjenestene våre leveres til deg “som de er”. Vi garanterer ikke at du vil være i stand til å bruke dem hvis maskinvaren eller enheten din ikke fungerer som den skal, hvis Internett-leverandøren din ikke leverer et tilstrekkelig tjenestenivå, eller hvis maskinvaren eller enheten din ikke har en fullt fungerende Internett-forbindelse.

Driften av Tjenestene kan bli midlertidig avbrutt på grunn av vedlikehold, oppdateringer, sikkerhetstiltak eller tekniske forbedringer, eller for å oppdatere innholdet og/eller måten det presenteres på. Hvis det er mulig, vil vi varsle deg før planlagt vedlikehold eller oppdateringer som kan påvirke din bruk av Tjenestene. Noen funksjoner kan også bli deaktivert permanent hvis det er nødvendig av sikkerhetsmessige eller andre presserende årsaker.

9.3 Tredjepartsplattformer

Vi utøver ingen kontroll over Tredjepartsplattformer som du kan bli omdirigert til fra våre Tjenester fra tid til annen. Vi fraskriver oss alt ansvar for innholdet på Tredjepartsplattformer og alt av reklame, produkter, funksjoner, tjenester eller andre elementer som er tilgjengelige på eller som oppstår fra din bruk av slike Tredjepartsplattformer. Bruken av Tredjepartsplattformer er underlagt deres egne vilkår.

 • Sikkerhet

Ved å bruke Tjenestene godtar du å ta rimelige forholdsregler når du samhandler med andre brukere, særlig hvis dere bestemmer dere for å kommunisere utenfor Tjenestene eller møtes personlig. I tillegg godtar du å gjennomgå Sikkerhetsråd våre før du begynner å bruke Tjenestene, og å følge dem til enhver tid når du bruker Tjenestene våre og samhandler med andre brukere. Hvis du legger ut og/eller utleverer konfidensiell eller sensitiv informasjon til andre brukere, for eksempel personlig informasjon (etternavn, postadresse, e-post, telefonnummer) eller økonomisk informasjon (som bankkort- eller bankkontoinformasjon), gjør du dette helt på egen risiko.

 • Generelt ansvar

I henhold til gjeldende lov er vi kun ansvarlige for direkte skader forårsaket av oss hvis vi ikke leverer Tjenestene i samsvar med disse Vilkårene for bruk og gjeldende lover og forskrifter. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader påført en bruker dersom de er forårsaket utelukkende av brukeren, eller hvis vi ikke har brutt disse Vilkårene for bruk og/eller våre lovpålagte forpliktelser. Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor brukere der det ville vært ulovlig å gjøre det.

Vi er ikke ansvarlige for forretningsmessige tap. Vi leverer kun Tjenestene for innenlands og privat bruk, og kommersiell bruk av Tjenestene våre er strengt forbudt som angitt ovenfor. Du er fullt ut ansvarlig overfor oss hvis du bruker Tjenestene til kommersielle eller forretningsmessige formål i strid med disse Vilkårene for bruk.

I tilfelle vi eller Gruppen blir holdt ansvarlige på grunnlag av ditt brudd på noen av dine juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser i henhold til disse Vilkårene for bruk, skal du holde oss og/eller Gruppen skadesløse mot eventuelle skader, utgifter eller pålegg som følge av eller i forbindelse med et slikt brudd.

 1. Personopplysninger

Personopplysninger om deg behandles i samsvar med våre Personvernregler.

 1. Endringer i Vilkårene for bruk og Tjenestene

Vi kan når som helst oppdatere og modifisere innholdet og/eller funksjonene for noen av Tjenestene, og disse Vilkårene for bruk. Dette betyr at vi kan legge til nye produktfunksjoner eller forbedringer fra tid til annen, samt fjerne eller endre enkelte funksjoner.

Du bør regelmessig se etter den nyeste versjonen av Vilkårene for bruk. Hvis endringene inkluderer vesentlige endringer i dine rettigheter eller forpliktelser, vil vi bestrebe oss på å varsle deg på forhånd om endringene i våre Vilkår for bruk på rimelige måter. Hvis slike endringer vesentlig påvirker et produkt eller en tjeneste som du har betalt for på Tjenestene, vil vi imidlertid forsøke å fortsette å levere den tjenesten til deg på de samme (tidligere) Vilkårene for bruk til slutten av gjeldende Kjøpsperiode. Hvis du deretter fortsetter å bruke dette Kjøpet i en påfølgende fornyelsesperiode eller foretar et nytt Kjøp, vil de reviderte Vilkårene for bruk gjelde fra det tidspunktet og fremover, og du vil anses som å ha godtatt de reviderte Vilkårene for bruk.

 1. Varsler og Tjenestemeldinger

Ved å bruke Tjenestene samtykker du til at vi gir deg viktige meldinger om kontoen din eller Tjenestene. Disse varslene kan deles direkte på Tjenestene, via app-varsler eller på andre måter knyttet til kontoen din, som på e-post. Se gjennom Innstillingene dine for å kontrollere hva slags meldinger du mottar fra oss. Du forstår og godtar at vi ikke vil ha noe ansvar knyttet til eller som følge av din manglende evne til å opprettholde korrekt kontaktinformasjon eller annen informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, at du ikke mottar kritisk informasjon og varsler.

 1. Håndhevbarhet

Hvis en eller flere bestemmelser i Vilkårene for bruk anses for å være uhåndhevbare i henhold til gjeldende lover eller forskrifter, eller som et resultat av en endelig avgjørelse fra en kompetent domstol eller myndighet, vil de andre bestemmelsene forbli i full kraft i den grad det er tillatt ved lov, forskrift eller gjeldende rettsavgjørelser.

 1. Overføring

Alle våre rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene for bruk kan fritt overdras av oss i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, virksomhetssalg eller overføring av eiendeler, eller ved lov eller på annen måte. Dette forutsetter imidlertid at vi forsøker å sikre at dine rettigheter og plikter forblir upåvirket av en slik operasjon.

 1. Forespørsler og krav

For forespørsler eller krav angående din bruk av Tjenestene viser vi til vår Hjelpesiden. Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du kontakte vårt Kundeserviceteam på e-post:

 

 1. Gjeldende lov og tvister

Disse Vilkårene for bruk styres, tolkes og brukes i samsvar med lovene i Sverige, underlagt obligatoriske forbrukerlover som gjelder i ditt bostedsland.

Brukere kan fremme krav på EU-kommisjonens nettbaserte tvisteløsningsplattform på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. EU-kommisjonen vil overføre brukerens krav til de kompetente nasjonale meklingsorganene.

I samsvar med reglene som gjelder for mekling, må du før enhver forespørsel om mekling først ta opp enhver tvist med oss skriftlig for å forsøke å finne en minnelig løsning.

Dersom det ikke kan oppnås en minnelig løsning angående en tvist knyttet til Vilkårene for bruk, vil de kompetente myndighetene være domstolene i ditt bostedsland lokalisert i et av medlemslandene i EØS-området, Storbritannia eller Sveits.

 1. Om oss

Tjenestene som leveres av Match til Medlemmer og Abonnenter i henhold til disse Vilkårene for bruk, tilbys av Match, Match.com Nordic AB med organisasjonsnummer 556823-7647 og adresse c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sverige.

Tjenestene våre ligger på Gruppens servere.