Integritetspolicy for Match.com i Norge

Integritetspolicy

Match.com Nordic AB (heretter «Match.com») bestreber å opprettholde høyest mulig standard med hensyn til beskyttelse av personopplysninger og personlig integritet. Match.coms tekniske team gjør sitt ytterste for å sikre Match.com-systemenes sikkerhet. Nettsikkerhet er et sammensatt område, og ingen systemer kan regnes som 100 % sikre. Dersom det skulle oppstå et sikkerhetsbrudd, vil Match.com handle så fort som mulig for å håndtere problemet.

Det kan forekomme at informasjon, kommentarer eller innhold (foto eller videoklipp) som et medlem på Match.com (heretter omtalt som «Medlemmet», noe man blir gjennom registrering på et av nettstedene http://no.match.com eller http://matchaffinity.no, som heretter omtales som «Nettstedene» eller «Nettstedet») frivillig velger å publisere og selv er ansvarlig for, avslører Medlemmets etniske opprinnelse, nasjonalitet, religion og/eller seksuelle legning. Ved å publisere/levere slik frivillig informasjon samtykker det enkelte Medlemmet uttrykkelig til og tar fullstendig ansvar for Match.coms behandling av slike sensitive personopplysninger i henhold til det som er angitt i punktet «Når og hvorfor samler Match.com inn informasjon om Medlemmer?» under. Medlemmet samtykker videre til at Match.com kan utlevere slike sensitive opplysninger til selskaper som helt eller delvis eies av selskapet Meetic ‒ i og utenfor EU (samlet «Meetic Group»).

Match.com er ansvarlig for all behandling av personopplysninger innenfor rammen av de ulike tjenester som leveres og tilbys på Nettstedene («Tjenester/Tjenestene»). Medlemmet har mulighet til å kreve informasjon om hvilke opplysninger om ham/henne som behandles av Match.com, kreve at feilaktige opplysninger endres eller tas bort, eller forby Match.com å anvende den aktuelle informasjonen. En slik begjæring skal sendes til Match.com, f.eks. per post, eller gjennom å fylle ut kontaktskjemaet på det Nettstedet der Medlemskapet er tegnet, og oppgi brukernavn og annen informasjon til identifiseringsformål. Meldinger som utveksles på det aktuelle Nettstedet og som lagres av et Medlem, samt resultatene fra ulike lister (flørter, besøk m.m.), blir slettet fortløpende. Tilsvarende rettigheter som gis av andre selskaper innenfor Meetic Group, kan utøves gjennom siden «Konto og abonnement» eller ved direkte henvendelse til selskapet som er ansvarlig for personopplysningene.

Når det gjelder matchingtesten på MatchAffinity, en tjeneste fra foretaket Meetic som har som formål å opprette virtuell kontakt mellom personer ved hjelp av matching tilrettelagt av en matchingtest («MatchAffinity-test»), blir man bedt om å oppgi et svar på hvert spørsmål. For at tjenesten MatchAffinity-test skal kunne fungere, forutsettes det at majoriteten av spørsmålene besvares.
Ved registrering eller når som helst deretter kan Medlemmet velge å abonnere og siden uten ekstra kostnad si opp abonnementer på Match.coms nyhetsbrev og/eller reklametilbud som sendes til Medlemmet per e-post eller mobiltelefon fra Match.com eller andre selskaper innen Meetic Group. Medlemmets rettigheter reguleres først og fremst av den svenske personopplysningsloven (1998:204).

Når og hvorfor samler Match.com inn informasjon om Medlemmer?

Medlemmene blir bedt om å oppgi opplysninger om seg selv når de registrerer seg som Medlem, tar MatchAffinity-testen, deltar i konkurranser, svarer på undersøkelser, deltar i en chat, kjøper øvrige betalingstjenester eller benytter seg av tjenester. Visse opplysninger er obligatoriske for at Medlemmet skal få tilgang til Tjenestene.

Match.com samler inn og behandler personopplysninger til følgende formål: a) levering av Tjenestene på Nettstedene, b) overholdelse av kontraktsmessige forpliktelser i forhold til Medlemmet samt å iverksette tiltak i samsvar med de brukervilkårene som er godkjent av Medlemmet («Brukervilkårene»), c) levering av tjenester som tilbys på Nettstedene av Meetic Groups samarbeidspartnere, d) drift og vedlikehold av de systemene som brukes for å levere Tjenester, e) å levere reklame om dating og sosial matchmaking fra Match.com og/eller selskaper innen Meetic Group til Medlemmet via e-post eller mobil i perioden medlemskapet varer og ett år etter dette, f) å gi informasjon om Medlemmet, inklusive Medlemmets adferd på Nettstedene, til andre Medlemmer via e-post eller mobil, g) publisering av informasjon om Medlemmet på Nettstedene eller andre nettsteder som leveres av Match.coms samarbeidspartnere, h) å kunne kontakte Medlemmet for evaluering av Tjenestene, enten i produktutviklingsøyemed eller vedrørende spørsmål om markedsføring av Match.com og Tjenestene, i en periode på ett år fra medlemskapet blir sagt opp av Medlemmet, samt i) å hindre Medlemmer som har brutt Brukervilkårene, i å registrere et nytt medlemskap på noen av Nettstedene i en periode på ett år fra medlemskapet blir sagt opp av Match.com eller opphører på annet vis.

Match.com kan overføre personopplysninger til Match.com og selskaper innen Meetic Group, både innenfor EU og i et tredje land, til de formål som er angitt over.

Ved å godta Brukervilkårene gir Medlemmet sitt uttrykkelige samtykke til at Match.com kan behandle (inkludert, men ikke begrenset til, innsamling, publisering, utlevering og overføring) Medlemmets personopplysninger, hvilket inkluderer sensitive personopplysninger, til ovennevnte formål i henhold til Brukervilkårene.

Videre gir Medlemmet, ved å akseptere Brukervilkårene, sitt uttrykkelige samtykke til at Match.com og/eller andre selskaper innen Meetic Group bruker informasjon som er innhentet som beskrevet i punktet «Hvilken type informasjon innhentes?», til direkte markedsføring av tjenester innen dating og sosial matchmaking. Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slike tilbud, skal dette opplyses om ved registreringen eller på et senere tidspunkt, for eksempel via siden «Konto og abonnement» på det aktuelle Nettstedet, eller ved å kontakte den respektive avsenderen.

Hvilken type informasjon innhentes?

Personlig informasjon som samles inn av Match.com, kan f.eks. være navn, adresse og/eller e-postadresse, telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer, bankinformasjon, informasjon om Medlemmets utseende, foto, stemmeinnspillinger, videoklipp, personlige verdier, religion, interesser og hvordan Medlemmet bruker Tjenesten. Resultatene etter MatchAffinity-testen, som blant annet presenteres i form av en personlig rapport som gis til Medlemmet («Resultatet»), kan inneholde sensitive personlige opplysninger som seksuell legning, religion, personlige meninger og verdier.

Videre samler Match.com også inn informasjon som ikke er personlig, f.eks. hvilken nettleser og hvilket operativsystem Medlemmet bruker, og IP-adressen til datamaskinen som brukes til å besøke Nettstedene, men som likevel kan være personopplysninger i juridisk forstand.

Til slutt bruker Meetic Group informasjonskapsler, som er til for å lagre informasjon for bruk når Medlemmet surfer på Nettstedene på et senere tidspunkt. Medlemmet har imidlertid alltid muligheten til å hindre bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren sin.

Mer informasjon om dette finner du i våre retningslinjer om informasjonskapsler.

Hvem har tilgang til informasjonen?

Informasjon som samles inn om et Medlem ved registrering av medlemskap på Nettsteder og ved bruk av Tjenester, brukes for å kunne tilby Tjenestene til det aktuelle Medlemmet. Match.com tar alle forholdsregler for å sørge for at all informasjon lagres i et sikkert miljø i Match.coms databaser. Det er bare et fåtall av Match.coms ansatte som har tilgang til denne informasjonen, og da kun ved behov. De personopplysningene som ikke inngår i profiltekstene eller profilene, og som gis av Medlemmet ved registrering, gjøres ikke tilgjengelig for tredjeparter, og verken sendes videre, selges eller byttes, unntatt i tilfellene som er oppgitt nedenfor.

Det kan forekomme at Meetic Group deler noe generell informasjon med utvalgte samarbeidspartnere i og utenfor EU for at disse skal kunne gjøre sine annonser mer kundetilpasset (delt inn etter alder, kjønn osv.). I slike sammenhenger leverer imidlertid Meetic Group aldri ut informasjon som gjør det mulig for samarbeidspartnere å identifisere de enkelte Medlemmene.

Resultater og informasjon i profiltekster, søkekriterier og profiler kan vises på et av Nettstedene, per e-post (nyhetsbrev) eller via mobiltelefon. Informasjonen kan dessuten bli vist og formidles direkte av Meetic Group eller gjennom Meetic Groups samarbeidspartnere til personer som har vist interesse for Tjenestene, via nyhetsbrev, nettsteder eller andre elektroniske (e-post, SMS osv.) eller audiovisuelle kommunikasjonskanaler (radio, TV, etc.) eller i trykte medier (aviser, magasiner osv.) for å forbedre Medlemmets muligheter til å møte noen ved å presentere Medlemmets resultater, profiltekst, søkekriterier og profil.

Medlemmet gir således Meetic Group uttrykkelig fullmakt til å reprodusere og distribuere informasjonen fra resultatene av hans/hennes MatchAffinity-test, profiltekst, søkekriterier og profil (personlig informasjon, data, beskrivelse, bilder, videoer osv.) på hele eller deler av Nettstedene og ellers etter hva som er nødvendig for å kunne tilby Tjenestene (på Nettstedene, på internett, via e-post) og/eller mer generelt gjennom alle typer distribusjonsmedier, spesielt audiovisuell kommunikasjon (presse, radio, analog og digital TV, kabel og satellitt) eller elektronisk kommunikasjon (e-post, internett) i hele verden i løpet av tidsperioden som er angitt i disse Brukervilkårene.

Medlemmet gir Match.com uttrykkelig tillatelse til å overføre og overlate informasjon som er blitt sendt til Match.com, samt rettigheter som Match.com nyter i henhold til det overnevnte, til sine samarbeidspartnere, selskaper innen Meetic Group eller andre parter i forbindelse med en delvis eller fullstendig overføring av Match.coms virksomhet.

Hvis et Medlem ikke ønsker at Meetic Group eller gruppens samarbeidspartnere skal gjengi eller distribuere informasjonen i Resultatet, profilteksten, søkekriterier eller profilen, kan Medlemmet avslutte medlemskapet i henhold til punkt 8 («Oppsigelse») i disse Brukervilkårene. Oppsigelsen trer i kraft når den neste oppdateringen finner sted, eller når en ny versjon av publikasjonen (trykte, audiovisuelle, digitale og elektroniske medier) som inneholder Medlemmets Resultat, profiltekst, søkekriterier eller personlige profil, blir utgitt. Merk at abonnementer må sies opp separat (se punkt 4 «Abonnement og betalingsbetingelser» i Brukervilkårene).